Vibens læreplaner

De 6 kompetencer

  • Alsidig personlig udvikling
  • Sociale kompetencer
  • Sproglig udvikling
  • Krop og bevægelse
  • Naturen og naturfænomener
  • Kulturelle udtryksformer og værdier

Der arbejdes med ovenstående kompetencer i Vibens hverdag – se grundig uddybning her: