Indmelding

Hvis du ønsker, dit barn skal gå på VNF, er du velkommen til at ringe os, så vi kan aftale et besøg, hvor I kan se og høre mere om stedet.

  1. Her indsættes en knap med som fører til indmeldelsesblanket til skolen

  2. Her indsættes en knap, som fører til indmeldelsesblanket til Viben

Blanketterne kan afleveres på VNF eller sendes til skolens mailadresse. VNF sender indmeldelser i Viben til kommunen.

VNF administrerer selv ventelister og optagelse

Udmeldelse

Vi har en måneds opsigelsesfrist. Opsigelsen skal afgives inden den 1. eller den 15. i måneden.
Blanketten kan hentes og afleveres på VNF’s kontor. VNF sender udmeldelsen til kommunen.


Friplads

Der kan søges friplads på lige vilkår med kommunale børnehaver og vuggestuer. Forældre skal selv søge friplads gennem borger.dk

Der kan søges hel-eller delvis friplads til et skolebarn – der kan hentes ansøgningsskema på skolens kontor.