Indmelding

Hvis du ønsker, dit barn skal gå på VNF, er du velkommen til at ringe os, så vi kan aftale et besøg, hvor I kan se og høre mere om stedet.

Blanketterne kan afleveres på VNF eller sendes til skolens mailadresse. VNF sender indmeldelser i Viben til kommunen.

VNF administrerer selv ventelister og optagelse.

Udmeldelse

Vi har en måneds opsigelsesfrist. Opsigelsen skal afgives inden den 1. eller den 15. i måneden.
Blanketten kan hentes og afleveres på VNF’s kontor. VNF sender udmeldelsen til kommunen.

Friplads

I Viben kan der søges friplads på lige vilkår med kommunale børnehaver og vuggestuer. Forældre skal selv søge friplads gennem borger.dk.

Der kan søges hel-eller delvis friplads til et skolebarn – der kan hentes ansøgningsskema på skolens kontor.