Velkommen til
Vejlernes Naturfriskole,
Børnehave & Vuggestue

Et naturligt sted at lære

Hos VNF vil vi gennem dannelses- og læringsforløb, der inddrager aktiv brug af krop og sanser, styrke en kultur, der giver børn mulighed for at opnå viden, færdigheder og livsforståelse.  

som vil danner og uddanner børne til at blive hele mennesker, der har stærke og robuste grundværdier, og som kan navigere i fremtiden.

Gennem en hverdag, der er præget af nysgerrighed, optimisme, energi, nærvær og humor ønsker vi at hjælpe børnene til at blive livsduelige mennesker. VNF er et sted, der ser og udnytter de læringspotentialer, der er i naturen omkring os.

Følg vores hverdag på facebook

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.