Hvem er vi

Viben er en privat institution med både vuggestue og børnehave. Vi er en del af Vejlernes Naturfriskole (VNF).

Vi er normeret til 16 vuggestuebørn og 50 børnehavebørn.

Det faktiske børnetal ligger gennemsnitligt på ca. 12 i vuggestuen og 30 i børnehaven.

Børnehavebørnene er opdelt i 3 spisegrupper. Det giver en god dynamik og et godt samspil mellem børnene. Grupperne hedder Skovstjernerne, Rødkløverne og Mosebøllerne.

I forbindelse med pædagogiske aktiviteter deles børnene evt. i andre grupper (f.eks. efter alder), som aktiviteterne er målrettede mod.

Rammerne

Viben har gode rammer både ude og inde.

Vi har gode indendørs faciliteter med forskellige læringsmiljøer.

Udendørs har vi et varieret terræn. Vi har rig mulighed for fysisk udfoldelse i skolegården og på sportspladsen. Vuggestuen har sit eget lille aflukkede område, hvor de kan lege uforstyrrede, når der er behov for det.

Vi har en god naturlig beplantning med buske og træer, som giver mulighed for bl.a. hulebyggeri og gemmelege. På legepladsen har vi diverse legeredskaber.

Vi har bærbuske og højbede, så vi har mulighed for at dyrke forskelligt og følge det fra jord til bord.

Vi har et stort bålhus, hvor vi har værkstedsaktiviteter og laver lækkert bålmad.

Vi er beliggende midt i en fantastisk natur, som vi gør stor brug af, når vi har turdage. Vi bruger bl.a. skoven, stranden/fjorden og den lokale park ”Præstens Have”.