Skole - takster og betaling

(Priserne er gældende pr. 1/8 2023)

Der betales månedsvis forud og 11 rater pr. år – juli måned er betalingsfri.

Betalingen opkræves via Nets – vi anbefaler, man tilmelder betalingen til PBS.

Skole

Skole

1195,-

 
SFO

800,- (0.-3. kl.)

850,- (4.-7. kl.)

+ 60 kr. til frugtordning

Der gives søskenderabat og økonomisk friplads nogenlunde som i de kommunale ordninger