VNF’s venner/støttekreds

Du kan støtte VNF ved at købe støttekredsmedlemskab – prisen er 100,-/år.

Medlemskabet er personligt og stemmeretten kan ikke videregives til en anden.

Beløbet kan indbetales på kontonummer: 9135-0000116386. Husk at skrive navn på overførelsen.

Man behøver ikke afhente et medlemskort, man kommer så i stedet på medlemslisten, så vi ved, hvem der har stemmeret :-).

Du/I vil modtage information om f.eks.:

  • Diverse begivenheder i løbet af skoleåret – f.eks. arbejdsdage, skolefester og sangaftener.
  • Diverse forespørgsler ang. praktisk hjælp – det vil oftest være små-opgaver eller selvkørende projekter med en fast tovholder.
  • Opkrævning/fornyelse af støttekredsmedlemsskab, som giver adgang til at stemme til VNF’s generalforsamling.