Musik & Fortælling

Formålet med Musik & Fortælling:

 • Daglig platform for HELE institutionen (børnehaven og skolen (om fredagen også dagplejerne))
  • meddelelser, fremlæggelser, ordet er dit
 • Kulturformidling
 • Overlevering gennem levende kommunikation af:
  • de store fortællinger
  • sangskatten, en hverdag med levende musik og sang = en del af dit liv
  • demokrati, fællesskab og ejerskab = din del af en helhed
 • Alt i alt: en altid tilstedeværende ramme for VORES kultur
 • Næring til folkesjælen, det fælles værdigrundlag hvorfra din verden går!

Mulige elementer i Musik & Fortælling:

 • Sange fra forskellige kategorier: Fædrelands, nordiske, historiske, bibelske/salmer/højtiderne, årstiderne, folkeviser, gode & gamle og nye & udfordrende børnesange, kanons, engelske (eller andre lande) – Vi har vores helt egen musikkanon med ca. 400 sange
 • Fadervor – siges i kor
 • Fødselar – synges for + tages billede af
 • Optræden/fremvisning/fremlæggelse vedelev(er)/hold/klasser/familier
 • ”Datomærkning” – ugedag, dato, måned, årstid, dagens navn, kirkelige højtider, årets gang
 • Beskeder – fra børn, forældre, lærere, pædagoger, lederen, bestyrelsen
 • Nyheder – aktuelle emner, dronningens nytårstale o. lign.
 • Fortælling/oplæsning – fra forskellige kategorier: Sagn, myter, fabler, eventyr, historiske fortællinger, bibelske fortællinger, nordisk mytologi, årstidsbestemte historier/om de forskellige højtider/helligdage, velskrevne børnebøger af forskellige genrer
 • Andre ideer:
  • Gæstefortællere (Toft, Lone, Torben, Albert, Henrik H. m.fl.)
  • Kortfilm – multimedie
  • Færdselsundervisning – f.eks. ”Lys på med Ludvig”
 • Sanglege/bevægelseslege – fælles for alle skole- og vibe- børn eller mere aldersopdelt efter
  Færdselsundervisning – f.eks. ”Lys på med Ludvig” sværhedsgrad
 • Musiklytning af forskellige musikgenrer og komponister (med historie på)

Fag som i hvert fald indgår i Musik & Fortælling:

 • Musik (få et naturligt forhold til – blive fortrolig med)

 • Kristendom

 • Dansk

 • Historie

 • Geografi

 • Natur /teknik