Værdigrundlag

Vejlernes Naturfriskole har, med base på Hannæs, som mål at medvirke til dannelsen af handlingskompetente og livsduelige mennesker.

Derfor hviler skolen på disse søjler:

 • faglighed- et solidt fagligt fundament
 • trivsel
 • lokale ressourcer
 • lokalt samlingssted

Det betyder:

 • En skole, hvor børnene møder empatiske og omsorgsfulde voksne, der er fagligt ambitiøse og velforberedte.
 • En skole der udfordrer alle sanserne i en undervisning der giver tid og rum til undren og fordybelse
 • En skole hvor vi lærer børnene, at man engang imellem må stå på tæer for at nå sine mål
 • En skole præget af social ansvarlighed, respekt for hinanden og for forskelligheder
 • En skole der er en aktiv deltager i lokalsamfundet
 • En skole der er åben for alle og er båret af fællesskabet
 • En skole hvor engagerede forældre helhjertet støtter skolens arbejde i ord som i handling