Visioner og mål

VNFs naturprofil 2020

VNF er fællesbenævnelsen for den selvejende og uafhængige institutions ligeværdige dele:

  • Vejlernes Naturfriskole, der består af skole og SFO
  • Vejlernes Naturbørnehave, der består af børnehave og vuggestue.
  • VNF er forankret i nærområdets unikke natur og kultur som grundlag for børns trivsel, dannelse og uddannelse.
  • VNF er det naturlige samlingssted for hele egnens befolkning, både som institution og som arena for kulturelle og sociale aktiviteter.


VNFs lokale forankring og inddragelse af den omkringliggende natur giver helt særlige muligheder for individuelle læringsprocesser med mulighed for fordybelse i faglighed, kropslig udfoldelse i hverdagen, kultur og naturoplevelser i virkeligheden.

VNFs overordnende opgave er:

At skabe et fællesskab, at sikre optimal faglig udvikling, at inkludere forskellighed, at skabe rummelige børn.

Hvad vil vi?

  • VNFs omgivende natur inddrages som et væsentligt element i læringsmiljøet.
  • VNF åbner døren til fremtiden og verden for det enkelte barn, og er et sted, der vægter det hele menneske.
  • VNF er et sted, hvor faglighed og trivsel vægtes højt


VNF vil, gennem dannelses- og læringsforløb, der inddrager aktiv brug af krop og sanser, styrke en kultur, der giver børn mulighed for at opnå viden, færdigheder og livsforståelse.  Målet er, at børnene efter endt uddannelse kan deltage i et demokratisk samfund som voksne, ansvarlige mennesker med fysisk og mental selvbeherskelse. VNF danner og uddanner hele mennesker, der har stærke og robuste grundværdier, og som kan navigere i fremtiden.

Fagligheden opbygges og stimuleres med praktiske erfaringer og teori. Dette bidrager til at give børnene et forståelsesmæssigt erfaringsgrundlag og styrker børnenes selvværd.

Gennem en hverdag, der er præget af nysgerrighed, optimisme, energi, nærvær og humor ønsker vi at hjælpe børnene til at blive livsduelige mennesker. VNF er et sted, der ser og udnytter de læringspotentialer, der er i naturen omkring os.

Vejlernes Naturfriskole følger Undervisningsministeriets mål i de forskellige fagområder.

Læs mere på https://emu.dk/grundskole