Viben - takster og betaling

(Priserne er gældende pr. 1/1 2023)

Der betales månedsvis forud og 11 rater pr. år – juli måned er betalingsfri.

Betalingen opkræves via Nets – vi anbefaler, man tilmelder betalingen til PBS.

Vuggestue

Vuggestue 3.620,-
Vuggestue – Hvis man selv medbringer barnevogn og bleer er prisen 2.770,-
§27b. Vuggestue 30 timer/uge 3.420,-
§27b. Vuggestue 30 timer/uge – Hvis man selv medbringer barnevogn og bleer er prisen 2.570,-

Børnehave

Børnehave 2.099,-
§27b. Børnehave 30 timer/uge 1.999,-
Madordning 450,-
Frugtordning (obligatorisk)  60,-

Der gives søskenderabat på lige fod med kommunale institutioner.

Friplads

Der er mulighed for at søge friplads på lige fod med kommunale vuggestuer og børnehaver. Forældre skal selv søge om friplads via borger.dk.