Undervisningen/fagene

Vejlernes Naturfriskole følger Undervisningsministeriets mål i de forskellige fagområder.
Læs mere på UVM.

VNF’s øvrige fag:

Vi har efterhånden fået og købt et lille hav af bøger til vores eget bibliotek.
Vores udlånsmetode beror på tillid og klistermærker! (Denne bog tilhører Vejlernes Naturfriskole)

Børn og voksne låner materialer i det omfang og i den tid de har behov for – og sætter selv bøgerne på plads efter brug.

De skønlitterære bøger er opsat alfabetisk efter efternavn, mens fagbøgerne står emne/område- opdelt.

Vi har møbleret med sofa og stole for at give en læsehyggefremmende stemning.

Hver tirsdag holder bogbussen ved skolen, hvor der er offentlig udlånstid. Her sørger vi for aflevering af de bøger, der er puttet i de dertil indrettede kasser i SFO-rummet. Vi lader også elever komme i bussen her – men i et kontrolleret omfang! (-og ikke til film- og spil-lån!)

Vi forsøger at booke bogbussen til at komme på skolen ca. én fredag i måneden. Her er den helt til vores disposition, og alle elever får mulighed for et besøg.

Vi tilstræber også at eleverne i løbet af deres skolegang hos os, får en rundvisning på Hovedbiblioteket i Thisted.

”Formålet med undervisningen i drama er at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform. Undervisningen skal
udvikle elevernes forståelse og brug af det dramatiske

udtryk som en mulighed for at indleve sig i mennesker, situationer og miljøer. Eleverne skal gennem praksis øge deres forståelse af den dramatiske udtryksforms særlige kropslige, æstetiske og sociale muligheder.”

Skuespil handler om at performe, og det kan gavne
dagligdagens undervisning. Elevernes personlighed,
selvtillid og alsidighed udvikles, og de øver sig i at
stille sig op og være på og fremlægge deres viden. Det får de brug for både i undervisningssituationer, prøver og senere til bl.a. jobsamtaler.

Yderligere får eleverne mulighed for at se hinanden fra en anden vinkel, end de er vant til. Måske er en af de generte dygtig til at spille på et musikinstrument og får masser af opmærksomhed og mulighed for at fortælle om det. Nogle af dem, der har det

svært fagligt, får mulighed for at vise, at der er andre ting, som de er virkelig gode til.

Hvert andet år er det skolens ældste klasse, der spiller skolekomedie, og det andet år er det et valgfag. Dvs. at alle mindst en gang i løbet af deres skoleforløb kommer til at stå på scenen.

Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og begreber om natur og teknik, som har værdi i det daglige liv.

Stk. 2. Undervisningen skal i vidt omfang bygge på elevernes egne oplevelser, erfaringer, iagttagelser, undersøgelser og eksperimenter og medvirke til, at de udvikler praktiske færdigheder, kreativitet og evne til samarbejde. Undervisningen skal vedligeholde og fremme elevernes glæde ved at beskæftige sig med natur, teknik, livsbetingelser og levevilkår samt deres lyst til at stille spørgsmål og lave undersøgelser både inde og ude.

Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler forståelse for samspillet mellem menneske og natur i deres eget og fremmede samfund samt ansvarlighed over for miljøet som baggrund for engagement og handling. Undervisningen skal skabe grundlag og interesse hos eleverne for det videre arbejde med fagene biologi, fysik/kemi og geografi.1

På Vejlernes Naturfriskole tager natur/teknologi-undervisningen afsæt i Fælles Mål for faget, og er placeret som en del af tværstimerne for 0.-6. klasse. Eleverne i 3.-4. klasse har udover natur/teknologi i tværstimerne en enkelt lektion om ugen, mens 5.-6. klasse har to lektioner ugentligt, hvor der veksles mellem idræt og natur/teknologi. Undervisningen tager i de små klasser udgangspunkt i oplevelser, og fra 3.klasse veksles der mellem teori, oplevelser og praktiske øvelser.

I tværstimerne er eleverne sammen klassevis eller på tværs af årgangene i større fællesforløb. Naturen omkring skolen med strand, fjord, skov og sø er omdrejningspunktet for undervisningen, og ekskursioner er en stor del af faget. Her arbejdes der ofte i mindre grupper, så der er plads til at arbejde med fordybelse, sprog og begreber samtidig med, at vi også vægter elevernes egen nysgerrighed og opfindsomhed. Teori understøttes af aktiviteter og kreative produkter, der skaber en helhed for undervisningen.

Hvert forår har eleverne i 0.-2. klasse ”Ud i naturen”, hvor der er fokus på alle forårstegnene, oplevelser i naturen og praktiske øvelser.

I det sene forår deltager eleverne fra 0.-4. klasse i et ”Søprojekt”. Her cykler alle elever til søen, og tilbringer en dag med naturen i fokus. Eleverne er i mindre grupper, hvor der arbejdes på tværs af bl.a. biologi, geografi, primitiv madlavning, sløjd, billedkunst, natur/teknik og meget mere.

Derudover er 0.-2. klasse hver tirsdag opdelt i to grupper, hvor de hver anden gang er på skolen, hvor de arbejder med danskøvelser og er i bogbus. Hver anden gang er de på tur i basen/skoven. Her tages udgangspunkt i årstiderne og hvad børnene finder i naturen og der bliver ofte lavet lidt mad over bål.

Fredag i 6. time gør alle elever skolen ren. Rengøringsholdene er familierne.

Rengøringsopgaven har både et lærende og et præventivt sigte.

Eleverne lærer om hygiejne og samtidig er det vores erfaring, at eleverne passer bedre på skolen, når de selv er med til at rydde op, gøre rent og lave små reparationer.

Vi har organiseret rengøringen, så halvdelen af eleverne tager sig af skolegård og legeplads sammen med børnehavebørnene og børnehavepersonalet, mens den anden halvdel gør rent inde på skolen. Holdene skifter hver anden uge, så alle skolebørn prøver alle opgaver.

Vi slutter kl. 13:30 med fælles fredagshygge for både Vibebørn og skolebørn, hvor fire elever og et børnehavebarn på skift medbringer frugt eller kage til 20 personer. Dette fortæres som regel ude på trappen og under 1000-års egen som et: Tak, for en god indsats og god weekend!