Undervisningen/fagene

Vejlernes Naturfriskole følger Undervisningsministeriets mål i de forskellige fagområder.
Læs mere på UVM.

VNF’s øvrige fag:

Vi har efterhånden fået og købt et lille hav af bøger til vores eget bibliotek.
Vores udlånsmetode beror på tillid og klistermærker! (Denne bog tilhører Vejlernes Naturfriskole)

Børn og voksne låner materialer i det omfang og i den tid de har behov for – og sætter selv bøgerne på plads efter brug.

De skønlitterære bøger er opsat alfabetisk efter efternavn, mens fagbøgerne står emne/område- opdelt.

Vi har møbleret med sofa og stole for at give en læsehyggefremmende stemning.

Hver tirsdag holder bogbussen ved skolen, hvor der er offentlig udlånstid. Her sørger vi for aflevering af de bøger, der er puttet i de dertil indrettede kasser i SFO-rummet. Vi lader også elever komme i bussen her – men i et kontrolleret omfang! (-og ikke til film- og spil-lån!)

Vi forsøger at booke bogbussen til at komme på skolen ca. én fredag i måneden. Her er den helt til vores disposition, og alle elever får mulighed for et besøg.

Vi tilstræber også at eleverne i løbet af deres skolegang hos os, får en rundvisning på Hovedbiblioteket i Thisted.

”Formålet med undervisningen i drama er at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform. Undervisningen skal
udvikle elevernes forståelse og brug af det dramatiske

udtryk som en mulighed for at indleve sig i mennesker, situationer og miljøer. Eleverne skal gennem praksis øge deres forståelse af den dramatiske udtryksforms særlige kropslige, æstetiske og sociale muligheder.”

Skuespil handler om at performe, og det kan gavne
dagligdagens undervisning. Elevernes personlighed,
selvtillid og alsidighed udvikles, og de øver sig i at
stille sig op og være på og fremlægge deres viden. Det får de brug for både i undervisningssituationer, prøver og senere til bl.a. jobsamtaler.

Yderligere får eleverne mulighed for at se hinanden fra en anden vinkel, end de er vant til. Måske er en af de generte dygtig til at spille på et musikinstrument og får masser af opmærksomhed og mulighed for at fortælle om det. Nogle af dem, der har det

svært fagligt, får mulighed for at vise, at der er andre ting, som de er virkelig gode til.

Hvert andet år er det skolens ældste klasse, der spiller skolekomedie, og det andet år er det et valgfag. Dvs. at alle mindst en gang i løbet af deres skoleforløb kommer til at stå på scenen.

Faget “naturvidenskab” i 3.-7. klasse sigter mod at kombinere fagene natur/teknologi, fysik/kemi, biologi og geografi i relaterbare forløb; som oftest tilrettelagt efter udeskole-idealet om inde-ude-inde, og under skelen til de eksisterende kompetencemål i disse fag. Det bestræbes, at læringen foregår i fællesskabet og med hele kroppen og alle sanser, så den “hænges” op på flere kroge. Derfor er selve turen ud af huset også essentiel for faget. For lige så meget, som der arbejdes i at uddanne i det faglige stof, arbejdes der med at danne. Ansvarsdeling og idéudvikling kræver kompromisser, og trækvognen med udstyr skal med tilbage, selvom det regner og er hårdt. Endelig er de mere stille stunder under åben himmel også med til, at relationer børnene imellem bliver styrket og nye skabt. Tit vil fagdagene blive brugt til ude-delen af “naturvidenskab”.

 

Faget “naTUR” i 0.-2. klasse centrerer sig, som navnet antyder, om selve turen. Der arbejdes med alle de elementer, forskningen viser, at friluftsliv og udeskole kan bidrage med – relationer på tværs af alder og køn, behov for alle typer af evner, mere bevægelse, øget trivsel, samt livsduelighed i almindelighed, da der jo skal pakkes til turen, alle skal huske sine egne ting, gå med ømme fødder osv. Fagligheden består i forløb om forskellige (natur) emner, der så “pakkes” lidt matematik og dansk ind i, men som en anvendt viden, hvor børnene fx vil skulle læse en vejledning i at bygge et bål op eller får brug for at regne for at udfylde et skema om fundne dyr på turen.

Fredag i 6. time gør alle elever skolen ren. Rengøringsholdene er familierne.

Rengøringsopgaven har både et lærende og et præventivt sigte.

Eleverne lærer om hygiejne og samtidig er det vores erfaring, at eleverne passer bedre på skolen, når de selv er med til at rydde op, gøre rent og lave små reparationer.

Vi har organiseret rengøringen, så halvdelen af eleverne tager sig af skolegård og legeplads sammen med børnehavebørnene og børnehavepersonalet, mens den anden halvdel gør rent inde på skolen. Holdene skifter hver anden uge, så alle skolebørn prøver alle opgaver.

Vi slutter kl. 13:30 med fælles fredagshygge for både Vibebørn og skolebørn, hvor fire elever og et børnehavebarn på skift medbringer frugt eller kage til 20 personer. Dette fortæres som regel ude på trappen og under 1000-års egen som et: Tak, for en god indsats og god weekend!