Priser

Priser pr. 1/8 2020

Vuggestue (uden bleer/barnevogn) 2670,-   
Børnehave

2097,-

+ 60 kr. til frugtordning
SFO

800,- (0.-3. kl.)

850,- (4.-7. kl.)

+ 60 kr. til frugtordning
Skole 1125,-  

Priserne er pr. rate, der er 11 rater/år - juli er betalingsfri

Der gives søskenderabat og økonomisk friplads nogenlunde som i de kommunale ordninger

Kontakt

Vejlernes Naturfriskole
Højstrupvej 110, Øsløs
7742 Vesløs

Tlf. VNF: 32 18 30 36
Tlf. Viben: 32 15 30 36
Tlf. SFO: 32 14 87 60
Tlf. Vuggestue: 73 70 75 64

Mail: info@vejlernesnaturfriskole.dk
CVR: 33 55 74 18

Der gives søskenderabat og friplads