Praktisk info

Sydom

Syge børn må ikke komme i børnehaven eller vuggestuen. 

Dels er der risiko for smittefare, og dels har vi ikke ressourcer til at varetage børn, som ikke er friske nok til at følge en normal dag i Viben.

Bliver et barn syg, mens det opholder sig i Viben, ringer vi til forældrene - og vi forventer, barnet hurtigst muligt bliver afhentet.

Det er altid tryggest at være hjemme, når man er syg.

Når der opstår tvivl om, hvornår et barn kan komme i børnehaven igen, retter vi os efter sundhedsstyrelsens hæfte om smitsomme sygdomme

- hæftet finder du her:

Klik her og læs om smitsomme sygdomme hos børn og unge

 

Solskin = Beskyttelse

Kontakt

Vejlernes Naturfriskole
Højstrupvej 110, Øsløs
7742 Vesløs

Tlf. VNF: 32 18 30 36
Tlf. Viben: 32 15 30 36
Tlf. SFO: 32 14 87 60
Tlf. Vuggestue: 73 70 75 64

Mail: info@vejlernesnaturfriskole.dk
CVR: 33 55 74 18

Der gives søskenderabat og friplads