Job

Afdelingsleder til Viben

VNF søger en leder til vores daginstitution Viben, som omfatter vuggestue, børnehave og SFO.

Stillingen er på 32 timer og indeholder både ledelsestid og tilsynstid med børn. Dette afvejes i forhold til antallet af indskrevne børn. Tiltrædelse 1. januar 2021.

Som afdelingsleder i Viben bliver du en del af VNFs ledelsesteam, som består af skolelederen, souschefen og afdelingslederen i dagtilbud/SFO. Du sidder også med i bestyrelsen, som er en fælles bestyrelse for hele VNF. I dagligdagen referer du til skolelederen.

VNF består af en daginstitution, en skole og SFO.

Vi har pt. 10 børn i 0-3 årsalderen, 30 børn i 3-6 årsalderen, 78 elever i 0.-6. klasse og 42 elever i vores SFO.

Vi holder til i naturskønne omgivelser i landsbyen Øsløs.

Vi har et tæt samarbejde på kryds og tværs af afdelingerne, og har således fælles traditioner, som vi værner om. Vi er optagede af, at alle børn er kendt af alle voksne og arbejder løbende med vores værdier: fællesskab, trivsel, høj faglighed og ordentlighed.

VNF nyder godt af stor opbakning fra forældrene og fra hele lokalmiljøet, som bakker positivt op om institutionen.

Vi søger en leder til vores daginstitution, som:

 • Har fokus på at skabe størst mulig trivsel og læring for vores børn og som har blik for børn og deres ressourcer
 • Bringer medarbejdernes kompetencer i spil gennem tillid, inddragelse og anerkendelse
 • Er en synlig og tilgængelig leder, der mestrer samarbejdet med forældre og andre samarbejdspartnere
 • Har relevant pædagogisk uddannelse og ledelseserfaring
 • Kan sætte retning for det pædagogiske arbejde, herunder implementeringen af den nye, styrkede læreplan, inspirerende lege og læringsmiljøer
 • Har overblik og flair for administrative opgaver og arbejder struktureret hermed
 • Er motiverende og med til at sikre trivsel og arbejdsglæde

Vi tilbyder dig

 • En arbejdsplads med dygtige og engagerende medarbejdere
 • En arbejdsplads med højt til loftet og hvor der ikke er langt fra tanke til handling
 • En glad arbejdsplads hvor samvær, grin og gode historier er i høj kurs
 • En masse glade børn og engagerede forældre, som gerne vil samarbejde
 • En spændende lederstilling i et inspirerende miljø, hvor du også får indblik i den skolehverdag, som langt de fleste af børnene fortsætter i, når de skal i skole.
 • Et velfungerende ledelsesteam, som insisterer på, at vi sparrer med hinanden og løfter i flok, så ingen står alene med ledelsesopgaven
 • Sekretærhjælp til de administrative opgaver

Løn- og ansættelsesforhold følger overenskomsten mellem BUPL og Dansk Friskoleforening.

Ansøgningsfrist fredag den 20. november 2020

Ansættelsessamtale forventes afholdt i uge 48.

Du kan læse mere om os på vores daginstitutions hjemmeside www.vejlernesnaturfriskole.dk

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte Skoleleder Niels Jørgen Andersen, tlf. 23 86 60 00

Ansøgning indeholdende CV og andre relevante bilag sendes til:

info@vejlernesnaturfriskole.dk

Vi indhenter børneattest og offentlig straffeattest.

Kontakt

Vejlernes Naturfriskole
Højstrupvej 110, Øsløs
7742 Vesløs

Tlf. VNF: 32 18 30 36
Tlf. Viben: 32 15 30 36
Tlf. SFO: 32 14 87 60
Tlf. Vuggestue: 73 70 75 64

Mail: info@vejlernesnaturfriskole.dk
CVR: 33 55 74 18

Der gives søskenderabat og friplads