Job

Pædagog

Viben, Vejlernes Naturbørnehave søger pr. 1. august, eller snarest derefter, en pædagog.

Stillingen, der er på 30 timer ugentligt, er en fast stilling.

Viben er en del af Vejlernes Naturfriskole i Øsløs.

Børnehaven har et stort udeområde, ligesom vi også er beliggende midt i en fantastisk natur, hvor skov, fjord, bondegård og byens park ”Præstens have” er i gåafstand. Mange aktiviteter tager afsæt i naturen. Vi bruger årstidernes skiften og nærmiljøet til at blive ”naturkloge” i.

Vi søger en pædagog som:

 • Har lyst til at udelivet er en stor del af hverdagen
 • Vil være medudvikler af et spændende læringsmiljø.
 • Formår at inddrage børnenes perspektiver i hverdagens praksis.
 • Inspirerer og understøtter børnenes nysgerrighed på livet.
 • Kan være tydelig i sin kommunikation og tage ansvar.
 • Er god til at bevare roen, overblikket og holde fokus i en hverdag med fart over feltet.
 • Brænder for at bringe fagligheden i spil.
 • Engagerer sig i det kollegiale fællesskab såvel fagligt som socialt.
 • Er stabil, engageret og ansvarlig.
 • kan noget med drama eller musik.
 • Har et godt humør

Vi kan tilbyde:

 • En børnehave i udvikling, hvor du, som pædagogisk medarbejder har indflydelse på Vibens hverdag.
 • En super børneflok, hvor omsorg for hinanden, nysgerrighed og lyst til leg er kendetegnende.
 • En arbejdsplads, hvor der drages omsorg for den enkelte, og hvor der er respekt for forskelligheder.
 • Et kollegialt fællesskab, hvor faglig sparring er en del af samarbejdet.
 • En engageret forældregruppe, der bakker op omkring de fælles værdier, som danner rammerne for både vuggestue, børnehave og skole.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Dansk Friskoleforening og BUPL.

Forud for ansættelse vil der blive indhentet børneattest.

Ansøgning med relevante bilag skal sendes elektronisk til info@vejlernesnaturfriskole.dk og skal være skolen i hænde senest d. 25. juni kl. 12.00

Ansættelsessamtaler forventes afholdt snarest derefter.

For yderligere informationer henvises til afdelingsleder Inge Hansen tlf. 32183036

Kontakt

Vejlernes Naturfriskole
Højstrupvej 110, Øsløs
7742 Vesløs

Tlf. VNF: 32 18 30 36
Tlf. Viben: 32 15 30 36
Tlf. SFO: 32 14 87 60
Tlf. Vuggestue: 73 70 75 64

Mail: info@vejlernesnaturfriskole.dk
CVR: 33 55 74 18

Der gives søskenderabat og friplads