Job

Pædagog

Viben, Vejlernes Naturbørnehave og Vuggestue søger pr. 1. november 2021 en pædagog, primært til vores vuggestue.

Stillingen, der er på 30 timer ugentligt, er en fast stilling.

Viben er en del af Vejlernes Naturfriskole i Øsløs.

Børnehaven og vuggestuen har et stort udeområde ligesom vi også er beliggende midt i en fantastisk natur, hvor skov, fjord, bondegård og byens park ”Præstens have” er i gåafstand. Mange aktiviteter tager afsæt i naturen. Vi bruger årstidernes skiften og nærmiljøet til at blive ”naturkloge” i.

Vi søger en pædagog som:

 • Drager omsorg og er tryghedsskabende.
 • Inspirerer og understøtter børnenes nysgerrighed og udvikling.
 • Har et godt humør.
 • Er god til den daglige forældrekontakt.
 • Har lyst til at udelivet er en stor del af hverdagen.
 • Vil være medudvikler af et spændende læringsmiljø.
 • Formår at inddrage børnenes perspektiver i hverdagens praksis.
 • Er god til at bevare roen, overblikket og holde fokus i en, til tider, presset hverdag.
 • Brænder for at bringe fagligheden i spil.
 • Engagerer sig i det kollegiale fællesskab såvel fagligt som socialt.
 • Er stabil, engageret, ansvarlig og fleksibel.

Vi kan tilbyde:

 • Et børnehus i udvikling, hvor du, som pædagogisk medarbejder har indflydelse på Vibens hverdag.
 • En super børneflok.
 • En arbejdsplads, hvor der drages omsorg for den enkelte og hvor der er respekt for forskelligheder.
 • Et kollegialt fællesskab, hvor faglig sparring er en del af samarbejdet.
 • En engageret forældregruppe, der bakker op omkring de fælles værdier,

som danner rammerne for både vuggestue, børnehave og skole.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Dansk Friskoleforening og BUPL.

Forud for ansættelse vil der blive indhentet børneattest.

Ansøgning med relevante bilag skal sendes elektronisk til info@vejlernesnaturfriskole.dk og være skolen i hænde senest d.  22. 09. 2021 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt snarest derefter.

For yderligere informationer henvises til skolens hjemmeside www.vejlernesnaturfriskole.dk eller til afdelingsleder Inge Hansen tlf. 32 18 30 36.

Kontakt

Vejlernes Naturfriskole
Højstrupvej 110, Øsløs
7742 Vesløs

Tlf. VNF: 32 18 30 36
Tlf. Viben: 32 15 30 36
Tlf. SFO: 32 14 87 60
Tlf. Vuggestue: 73 70 75 64

Mail: info@vejlernesnaturfriskole.dk
CVR: 33 55 74 18

Der gives søskenderabat og friplads