Job

Vejlernes Naturfriskole søger pr. 1. marts 2021 en ressourceperson

til at støtte elever med særlige udfordringer.

Vi søger en person, som:

 • Har en relevant pædagogisk uddannelse
 • Har kompetencerne til at kunne undervise i matematik, bevægelse og udeliv
 • Har lyst til og mod på at undervise elever med særlige udfordringer.
 • Er stabil
 • Er energisk
 • Kan motivere elevernes lyst til at lære.
 • Er tydelig i sin kommunikation i forhold til elever og forældre.
 • Engagerer sig i det kollegiale fællesskab såvel fagligt som socialt.
 • Er god til at holde fokus og skabe overblik.
 • Kan arbejde tæt sammen med forældrene om at skabe den bedste skolegang for hvert enkelt barn.

 Vi kan tilbyde:

 • en skole i udvikling, hvor du har stor mulighed for at få indflydelse på skolens hverdag
 • en arbejdsplads, hvor der drages omsorg for den enkelte, og der er respekt for forskelligheder.
 • en personalegruppe, der sparrer fagligt med hinanden og samarbejder omkring et godt kollegialt fællesskab.
 • en engageret forældregruppe, der bakker op omkring skolens arbejde og fælles værdier.
 • 25-37 timer/uge – efter aftale.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og LC.

Forud for ansættelse vil der blive indhentet børneattest.

Ansøgningen med relevante bilag skal sendes elektronisk til: info@vejlernesnaturfriskole.dk og skal være skolen i hænde senest d. 22. januar 2021 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt snarest derefter.

For yderligere information henvises til skolens hjemmeside www.vejlernesnaturfriskole.dk eller til skoleleder Niels Jørgen Andersen 23 86 60 00

Kontakt

Vejlernes Naturfriskole
Højstrupvej 110, Øsløs
7742 Vesløs

Tlf. VNF: 32 18 30 36
Tlf. Viben: 32 15 30 36
Tlf. SFO: 32 14 87 60
Tlf. Vuggestue: 73 70 75 64

Mail: info@vejlernesnaturfriskole.dk
CVR: 33 55 74 18

Der gives søskenderabat og friplads