Visioner i Viben

Viben er Vejlernes Naturfriskoles børnehave. Vi er et naturligt led i ”fødekæden” til friskolen. Vi har et meget tæt samarbejde og samvær på tværs af børnehave og skole. I det daglige krydser børn og personalet gerne over gården for at give en hjælpende hånd eller blot for at komme på hyggebesøg.

Men vi er også lokalområdets børnehave for de, der ikke fortsætter i friskolen.

 

Høj kvalitet for pædagogiske rammer og udvikling.

I Viben stræber vi efter højest mulig kvalitet i vores pædagogiske arbejde. Vi har fokus på enkelte barns udviklingstrin samt nærmeste udviklingszone. Vi udarbejder pædagogiske læreplaner og årsplaner. I Viben har vi personale der har specialiseret sig i børns sprogudvikling, børns kreative udfoldelse, børn med særlige behov og læring gennem udeliv.

 

Tryghed og nærvær

Når man starter i børnehaven kan det nye liv være stort og uoverskueligt. Derfor sørger vi for at holde i hånd, trøste, støtte, opmuntre, sidde tæt når der er behov for det. Når vi siger goddag til børnene, nævner deres navn samtidig med at vi etablerer øjenkontakt udviser vi anerkendelse af deres tilstedeværelse og hilser dem velkomne i vores kreds. Vore børn skal have tillid til, at vi voksne vil dem det godt. Målet med anerkendende pædagogik er bl.a. at vore børn bliver anerkendende og rummelige mennesker, der har forståelse for at vi ikke alle er ens og at vi alle har noget væsentlig at byde ind med.

Nærvær har stor betydning for børnenes trivsel derfor er øjenkontakt, en aktiv lyttende og anerkendende voksen at tale med en selvfølge. Dagligdags gøremål og rutiner bliver tilrettelagt således at de er givende og hyggelige. Det betyder bl.a. at en frisk ble godt kan bliver sat på med et par strofer fra en børnesang. Vores fælles dag er fyldt med glæde og grin.