VNFs Støttekreds

VNF'S STØTTEKREDS

Du kan støtte VNF ved at købe støttekredsmedlemskab - prisen er 100,-/år.

Medlemskabet er personligt og stemmeretten kan ikke videregives til en anden.

Beløbet kan indbetales på kontonummer: 9135-0000116386. Husk at skrive navn på overførelsen.

Man behøver ikke afhente et medlemskort, man kommer så i stedet på medlemslisten, så vi ved, hvem der har stemmeret:-).

 

Du/I vil modtage information om f.eks.:

  • Diverse begivenheder i løbet af skoleåret - f.eks. arbejdslørdage.
  • Diverse forespørgsler ang. praktisk hjælp - det vil oftest være små-opgaver eller selvkørende projekter med en fast tovholder.
  • Opkrævning/fornyelse af støttekredsmedlemsskab, som giver adgang til at stemme til VNF’s generalforsamling.

 

Tovholdere for støttekredsen er Mie og Bo Mommer. De kan kontaktes på tlf.: 20 12 20 95 eller pr. mail: mie.mommer@mail.dk
 

Kontakt

Vejlernes Naturfriskole
Højstrupvej 110, Øsløs
7742 Vesløs

Tlf. VNF: 32 18 30 36
Tlf. Viben: 32 15 30 36
Tlf. SFO: 32 14 87 60
Tlf. Vuggestue: 73 70 75 64

Mail: info@vejlernesnaturfriskole.dk
CVR: 33 55 74 18

Der gives søskenderabat og friplads