VNF's undervisningsmiljø

Her kan du læse om skolens undervisningsmiljø

 

Bilagsrapporten viser elevernes samlede besvarelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i
undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige svarfordeling på spørgsmål under de
overordnede temaer i undersøgelsen.

 

Kommentarrapporten viser de kommentarer, som eleverne har skrevet ved spørgsmål med
kommentarfelter, se indholdsfortegnelsen. Rapporten medtager kun kommentarer fra de spørgsmål,
hvor eleverne faktisk har kommentarer. Kommentarmuligheden gælder for elever på mellemtrinnet
og udskolingen, altså elever fra 4.-10. klasse, ikke for indskolingen.

 

Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de
overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Kontakt

Vejlernes Naturfriskole
Højstrupvej 110, Øsløs
7742 Vesløs

Tlf. VNF: 32 18 30 36
Tlf. Viben: 32 15 30 36
Tlf. SFO: 32 14 87 60

Mail: info@vejlernesnaturfriskole.dk
CVR: 33 55 74 18

Der gives søskenderabat og friplads