Grundoplysninger

Vejlernes Naturfriskole

Højstrupvej 110, Øsløs

7742 Vesløs

CVR: 33 55 74 18

 

Tlf: 32 18 30 36

Mail: Info@vejlernesnaturfriskole.dk

Web: www.vejlernesnaturfriskole.dk

 

Skoleleder: Niels Jørgen Andersen

Formand for skolebestyrelsen: Per Barup

Kontakt

Vejlernes Naturfriskole
Højstrupvej 110, Øsløs
7742 Vesløs

Tlf. VNF: 32 18 30 36
Tlf. Viben: 32 15 30 36
Tlf. SFO: 32 14 87 60
Tlf. Vuggestue: 73 70 75 64

Mail: info@vejlernesnaturfriskole.dk
CVR: 33 55 74 18

Der gives søskenderabat og friplads