Fag, visioner, mål og værdier

 

Visioner og mål:

 

Målet med Vejlernes Naturfriskole er at skabe en skole, der er et kvalitetstilbud til forældre, som ønsker en skole for hele mennesker.

Vejlernes Naturfriskole er placeret i et område, der både omfatter landsbyer, dyrkede marker, Vejlernes fuglereservat, fjord, hav, skov og klithede.

Vi vil inddrage alle egnens unikke ressourcer i undervisningen.

 

For både strand, fjord, skov og eng kan efter vores mening være med til at udvikle børnenes sundhed, motorik og intellekt på en anden måde end et traditionelt klasseværelse.

 

Børnene skal sanse konkret for at forstå ”ting” bedre.

 

Vejlernes Naturfriskole følger Undervisningsministeriets mål i de forskellige fagområder. Læs mere på UVM

 

 

Værdier:

 

Her kan du læse Vejlernes Naturfriskoles værdier.

 

Skolens øvrige fag:

 

Kontakt

Vejlernes Naturfriskole
Højstrupvej 110, Øsløs
7742 Vesløs

Tlf. VNF: 32 18 30 36
Tlf. Viben: 32 15 30 36
Tlf. SFO: 32 14 87 60
Tlf. Vuggestue: 73 70 75 64

Mail: info@vejlernesnaturfriskole.dk
CVR: 33 55 74 18

Der gives søskenderabat og friplads