Dagsorden til næste bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde den 16/9 2019 kl. 19.00

1.       Status

Børn, personale og økonomi

 

 

2.       4. oktober

”Fredagssamlingen”

 

3.       Strategi, PR og værdier

 

4.       Legeplads

 

5.       Evt.

 

 

Næste møde: 07.10.2019

Kontakt

Vejlernes Naturfriskole
Højstrupvej 110, Øsløs
7742 Vesløs

Tlf. VNF: 32 18 30 36
Tlf. Viben: 32 15 30 36
Tlf. SFO: 32 14 87 60
Tlf. Vuggestue: 73 70 75 64

Mail: info@vejlernesnaturfriskole.dk
CVR: 33 55 74 18

Der gives søskenderabat og friplads