Dagsorden til næste bestyrelsesmøde

 Bestyrelsesmøde den 5/8 2019 kl. 19.00

1.       Status ved skolestart:

Børn, personale og økonomi

 

2.       ”klar-parat-skolestart”

 

 

3.       Første skoledag - program

 

4.       Legeplads

 

5.       Evaluering af Bålaften

 

 

6.       Arbejdsfredage – hvordan?

 

7.       Evt.

 

 

Næste møde: 16.09.2019

Kontakt

Vejlernes Naturfriskole
Højstrupvej 110, Øsløs
7742 Vesløs

Tlf. VNF: 32 18 30 36
Tlf. Viben: 32 15 30 36
Tlf. SFO: 32 14 87 60
Tlf. Vuggestue: 73 70 75 64

Mail: info@vejlernesnaturfriskole.dk
CVR: 33 55 74 18

Der gives søskenderabat og friplads