Bustider18/19

Skolebussen er bestilt til at køre fra VNF på følgende tidspunkt:

Mandag og fredag: 14.03

Tirsdag, onsdag og torsdag: 14.53.

Busplanen for 315:

Rute 315

Busplanen for 325:

Rute 325

Busplanen for 335

Rute 335

Kontakt

Vejlernes Naturfriskole
Højstrupvej 110, Øsløs
7742 Vesløs

Tlf. VNF: 32 18 30 36
Tlf. Viben: 32 15 30 36
Tlf. SFO: 32 14 87 60
Tlf. Vuggestue: 73 70 75 64

Mail: info@vejlernesnaturfriskole.dk
CVR: 33 55 74 18

Der gives søskenderabat og friplads