Bestyrelsesmedlemmer

NAVN ADRESSE FUNKTION
Per Barup Højstrupvej 19, Højstrup Formand
Louis Kristensen Skippergade 3, Øsløs Næstformand
Helle Holmgaard Gl. Feggesundvej 22, Vesløs Kasserer
Anne Mette Krüger Pilgaard Alvejen 348, Fjerritslev Sekretær
Kasper Agesen Larsen Gl. Feggesundvej 24, Vesløs Forældrerepræsentant
Christian Toft Arupvej 23, Arup Forældrerepræsentant
Thor Ibsen Rishøj Vesløs Mark 3, Vesløs Forældrerepræsentant
Jeanette Skov Markedsvej 11, Vesløs Suppleant
Kathrine Holm Kristensen Gl. Feggesundvej 23, Vesløs Suppleant
Niels Jørgen Andersen Sdr. Øsløsvej 12, Øsløs Ledelsesrepræsentant

 

Kontakt

Vejlernes Naturfriskole
Højstrupvej 110, Øsløs
7742 Vesløs

Tlf. VNF: 32 18 30 36
Tlf. Viben: 32 15 30 36
Tlf. SFO: 32 14 87 60

Mail: info@vejlernesnaturfriskole.dk
CVR: 33 55 74 18

Priser:
Friskolen: 1020,-
SFO: 705,- (+ 50,- til obligatorisk frugtordning)
Viben: 1730,- (+ 50,- til obligatorisk frugtordning)
Der gives søskenderabat og friplads på samme vilkår som hos Thisted Kommune