Bestyrelsesmedlemmer

NAVN ADRESSE FUNKTION
Per Barup Højstrupvej 19, Højstrup Formand
Louis Kristensen Skippergade 3, Øsløs Næstformand
Helle Holmgaard Gl. Feggesundvej 22, Vesløs Kasserer
Anne Mette Krüger Pilgaard Alvejen 348, Fjerritslev Sekretær
Kasper Agesen Larsen Gl. Feggesundvej 24, Vesløs Forældrerepræsentant
Kristian Koldborg Pedersen Torsbjergvej 2, Øsløs Forældrerepræsentant
Thor Ibsen Rishøj Vesløs Mark 3, Vesløs Forældrerepræsentant
Joan Buus  Kristensen Kragholmvej 17, Vesløs Suppleant
Rudi Josefsen Hunstrupvej 73, Hunstrup Suppleant
Niels Jørgen Andersen Sdr. Øsløsvej 12, Øsløs Ledelsesrepræsentant

 

Kontakt

Vejlernes Naturfriskole
Højstrupvej 110, Øsløs
7742 Vesløs

Tlf. VNF: 32 18 30 36
Tlf. Viben: 32 15 30 36
Tlf. SFO: 32 14 87 60

Mail: info@vejlernesnaturfriskole.dk
CVR: 33 55 74 18

Der gives søskenderabat og friplads