Bestyrelsesmedlemmer

NAVN ADRESSE FUNKTION
Per Barup Højstrupvej 19, Højstrup Formand
Louis Kristensen Skippergade 3, Øsløs Næstformand
Helle Holmgaard Gl. Feggesundvej 22, Vesløs Kasserer og sekretær
Synne Louise Langeid Terjesen Gl. Aalborgvej 16, Frøstrup Forældrerepræsentant
Kasper Agesen Larsen Gl. Feggesundvej 24, Vesløs Forældrerepræsentant
Kristian Koldborg Pedersen Torsbjergvej 2, Øsløs Forældrerepræsentant
Thor Ibsen Rishøj Vesløs Mark 3, Vesløs Forældrerepræsentant
Niels Dahlin  Bygholmvej 71, Øsløs Suppleant
Jesper Kjeldtoft Arupvej 39, Arup Suppleant
Niels Jørgen Andersen Sdr. Øsløsvej 12, Øsløs Ledelsesrepræsentant

 

Kontakt

Vejlernes Naturfriskole
Højstrupvej 110, Øsløs
7742 Vesløs

Tlf. VNF: 32 18 30 36
Tlf. Viben: 32 15 30 36
Tlf. SFO: 32 14 87 60
Tlf. Vuggestue: 73 70 75 64

Mail: info@vejlernesnaturfriskole.dk
CVR: 33 55 74 18

Der gives søskenderabat og friplads