Bestyrelsesmedlemmer

NAVN ADRESSE FUNKTION
Per Barup Højstrupvej 19, Højstrup Formand
Louis Kristensen Skippergade 3, Øsløs Næstformand
Helle Holmgaard Gl. Feggesundvej 22, Vesløs Kasserer og sekretær
Synne Louise Langeid Terjesen Gl. Aalborgvej 16, Frøstrup Forældrerepræsentant
Elsemarie Kragh Nielsen Vustholmevej 128, Klim Forældrerepræsentant
Kristian Koldborg Pedersen Torsbjergvej 2, Øsløs Forældrerepræsentant
Kristioffer Græsbøll Nielsen Overmark 8, Vesløs Forældrerepræsentant
Anni Kirch Gade Gårdbækvej 32, Amtoft Suppleant
Helle Smed Kristensen Arupvej 37, Arup Suppleant
Niels Jørgen Andersen Sdr. Øsløsvej 12, Øsløs Ledelsesrepræsentant

 

Kontakt

Vejlernes Naturfriskole
Højstrupvej 110, Øsløs
7742 Vesløs

Tlf. VNF: 32 18 30 36
Tlf. Viben: 32 15 30 36
Tlf. SFO: 32 14 87 60
Tlf. Vuggestue: 73 70 75 64

Mail: info@vejlernesnaturfriskole.dk
CVR: 33 55 74 18

Der gives søskenderabat og friplads